รายวิชาที่กำลังจัดทำ
  • การตลาด
    • ธุรกิจกับการเป็นผู้ประกอบการ (CMS Moodle)
  • คอมพิวเตอร์
    • ประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (CMS Moodle)
    • การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (CMS CWTools)
Blog E-Learning
Blog โพสล่าสุด
Login Formรางวัลโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2547
ผลงานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนปฎิบัติบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชามอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม เรื่อง การตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุม ของอาจารย์ธนาทรัพท์ สุวรรณลักษณ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อดิศัย โพธารามิก ในงานวันครูที่ 16 มกราคม 2548 ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
รางวัลโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม หนึ่งผลิตภันฑ์ โรงเรียนเอกชน ประจำปี 2549
ผลงานของ อาจารย์สำรวย มหาพราหมณ์ และ อาจารย์ธนาทรัพย์ สุวรรณลักษณ์ ได้รับรางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง ประเภทนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนการสอนครู ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ในวันที่ 18 ธันวาคม 2549 ณ สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
รางวัลโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2549
ผลงานบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง สื่อโฆษณา ของ อาจารย์สุดเขต หนูรอด ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รศ.วิจิตร ศรีสะอ้าน ในงานวันครูที่ 16 มกราคม 2550 ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัฒกรรมของคุรุสภา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๐:๐๐ น.
.
แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๖:๒๗ น.
 
ปก บทคัดย่อ สารบัญ สำหรับจัดทำรูปเล่ม e-learning เพื่อนำส่งผลงาน 100% PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๐:๐๐ น.
ปก บทคัดย่อ สารบัญ.doc  
Attachments:
FileคำอธิบายFile sizeแก้ไขล่าสุด
Download this file (05383261.doc)05383261.doc 49 Kb03/12/09 03:44
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๓:๔๕ น.
 
ตัวอย่างการ จัดทำรูปเล่ม e-learning เพื่อนำส่งผลงาน 100% PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๐:๐๐ น.

ไฟล์สำหรับ Download

Attachments:
FileคำอธิบายFile sizeแก้ไขล่าสุด
Download this file (05383271.rar)05383271.rar 4430 Kb03/11/09 04:59
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๔:๕๖ น.