คณะกรรมการ พิมพ์
เขียนโดย ไพเราะ ราชสมบูรณ์   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๐:๐๐ น.

คณะกรรมการโครงการ e-Tech Learning  แบ่งเป็น 3 ชุด 

ชุดที่ 1 คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำสื่อ

-          ผู้อำนวยการ

-          รองผู้อำนวยการ

-          ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 ชุดที่ 2 คณะกรรมการด้านเนื้อหา

-          หัวหน้าภาคสัมพันธ์ ,บริหารธุรกิจ ,อุตสาหกรรม

-          หัวหน้าแผนก (สายการสอนทุกท่าน)

-          หัวหน้าศูนย์พัฒนามัลติมีเดียทางการศึกษา 

ชุดที่ 3 คณะกรรมการด้านความสมบูรณ์ออกแบบและจัดทำสื่อ

-          ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

-          หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์

-          หัวหน้าศูนย์ข้อมูล
,
-          หัวหน้าศูนย์พัฒนามัลติมีเดียทางการศึกษา

-          อาจารย์มานะ เนตรคำ

-          อาจารย์ปาน สุระ

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๕:๑๗ น.